Akademisyenler öncülüğünde matematik/fizik/bilgisayar bilimleri soru cevap platformu

Answers posted by Mustafa Kemal Özcan

90
answers
20
best answers
0 votes
cevaplandı 24 Mart 2016
$f(x+1)=ax^2+bx+c$ ise $f(x)$'i bulmak için $f(x+1)$ fonksiyonunda $x$ yerine $x-1$ yazılır.Yani $
0 votes
cevaplandı 24 Mart 2016
$f(x)$ bir doğrusal fonksiyondur.Çünkü iki fonksiyonun farkı $x+9$ şeklinde birinci dereceden bir de
0 votes
cevaplandı 24 Mart 2016
Eğer $g$ sabit fonksiyon ise alacağı yalnız $1$ değer vardır.Yani fonksiyonda $x$'e bağlı ifade bu
0 votes
cevaplandı 23 Mart 2016
BC kenarına $a$ denilirse 30-60-90 üçgeninden EC=$2a$ olur.Açılardan gidilirse FDC açısı 75 d
0 votes
cevaplandı 23 Mart 2016
Şekil dikdörtgene tamamlanır açılara isim verilirse oluşan iki üçgenin eş olduğu görülür.Yani
0 votes
cevaplandı 23 Mart 2016
$\sqrt{x^2+y^2}\leq\frac{8y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ Çünkü karmaşık sayıdan $tana=\frac{y}{x}$ ise üçgen
0 votes
cevaplandı 23 Mart 2016
Çözümü::::::::::::
0 votes
cevaplandı 22 Mart 2016
$R^2$'de $2$ vektör lineer bağımlı her zaman olmayabilir.Eğer bir vektör $(a,b)$ ve diğer vektör $(x
0 votes
cevaplandı 22 Mart 2016
Çözüm:......... 
0 votes
cevaplandı 22 Mart 2016
Verilen ifade:$AB=2(BA)+10$ ifadesidir.Çözümleme yapılırsa yani $AB$ yerine $10A+B$ $BA$ yerine $1
0 votes
cevaplandı 22 Mart 2016
Denklem bu hale getirilir:$(a-2)x^2+ax+2a-3=0$, $x_1<0<x_2$ olduğundan yani köklerden biri p
0 votes
cevaplandı 22 Mart 2016
$x_1^4+x_2^4=(x_1^2+x_2^2)^2-2(x_1.x_2)^2=34$ şeklinde yazılır.$x^2-ax+1=0$ denkleminden kökler ça
0 votes
cevaplandı 21 Mart 2016
Soruda bize bu denklemi sağlayan $x$ değerlerinden biri $\frac{\pi}{4}$ olarak verildiğinden dolayı
0 votes
cevaplandı 21 Mart 2016
Böyle yapınca cevaba ulaştım.İnşallah çözüm doğrudur..
0 votes
cevaplandı 20 Mart 2016
Sayılar $a(a+1),a^2(a-1),a(a^2-1)=a(a+1),a^2(a-1),a(a+1)(a-1)$ şekline getirilirse OKEK en küçük
0 votes
cevaplandı 15 Mart 2016
$19!+1$ ile $19!+20$ arasındaki asallara bakmadan önce $19!+2,19!+4,....,19!+20$bunların asal olmaya
1 vote
cevaplandı 10 Mart 2016
$3^x=a, 3^y=b$ dersek $3^{2x}=a^2, 3^x.3^y=3^{x+y}=a.b$ ve $3^{2y}=b^2$ olur Bunları yerine yazars
0 votes
cevaplandı 8 Mart 2016
Eğer $a=b=c$ şeklinde yazarsak $\frac{3}{a}=\frac{1}{19}$ buradan da $a=b=c=57$ olarak bulunur.$a&
0 votes
cevaplandı 8 Mart 2016
Her yüzdelik dilime $a$ dersek $100a$ kişi sınava giren toplam kişi sayısıdır.%5'lik dilim $5a$ ki
1 vote
cevaplandı 6 Mart 2016
$24^\frac{1}{3}$=$(2^3.3)^\frac{1}{3}$=$2.3^\frac{1}{3}$. $24^\frac{-1}{3}$=$(2^3.3)^\frac{-1}{3}$=...
20,193 soru
21,723 cevap
73,247 yorum
1,860,961 kullanıcı