Answers posted by lokman gökçe

42
answers
5
best answers
0 votes
cevaplandı 4 gün önce
Bazı konularda bilgi eksikliğiniz olduğunu ve buna bağlı kavram karmaşası yaşadığınızı düşünüyorum
0 votes
cevaplandı 11, Kasım, 11
Çözüm 1: Basitçe $y=2^x$ üstel foksiyonunun grafiğini ve $y=2-x$ doğrusal fonksiyonunun grafi
0 votes
cevaplandı 9, Kasım, 9
Lagrange teoremine göre, sonlu bir grupta alt grubun mertebesi grubun mertebesini böler. Ayrıca b
0 votes
cevaplandı 31, Ekim, 31
$x^2 - (m+2)x+2m=0$ denkleminin eşit iki gerçel kökünün olması için (sizin de belirttiğiniz gibi) de
0 votes
cevaplandı 16, Ekim, 16
Çözüm 1: $a+b+c+d = 32 $ denklemi $1\leq a \leq 9$, $ 0 \leq b \leq 9$, $ 0 \leq c \leq 9$, $ 0 \
0 votes
cevaplandı 1, Eylül, 1
H-H Eşitsizliğinin Geometrik Yorumu: $H$ noktasından geçen teğet doğrusunu $(d)$ çizelim. Bu doğru
0 votes
cevaplandı 4, Ağustos, 4
Ben de çemberin, çokgen olmadığını düşünüyorum. Sonuç olarak çokgenin tanımında geçen herhangi üçü
0 votes
cevaplandı 15, Haziran, 15
$ax^2 + bx$ bir cebirsel ifadedir. $a,b$ birer sabit ve $x$ bilinmeyen olmak üzere $ax^2+bx=0$ iki
0 votes
cevaplandı 6, Nisan, 6
$a^2 \leq b^2 \iff b^2 - a^2 \geq 0 \iff (b-a)(b+a) \geq 0 $ elde edilir. Bu aşamada ya $b+a>0$
0 votes
cevaplandı 19, Şubat, 19
Eğitimcilerin aklına 'Acaba polinomu yanlış mı öğretiyoruz?' soruları gelmektedir. Eğer öyle ise, do
0 votes
cevaplandı 19, Şubat, 19
İlk sorunun girişi net biçimde ifade edilmiş. İkinci soruda ise yazar soruyu daha net ifade etmeli
0 votes
cevaplandı 13, Aralık, 2018
İşlem önceliği, bizlere yazım kolaylığı sağlayan bir kabulden başka bir şey değildir. $-3 +
1 vote
cevaplandı 13, Aralık, 2018
Bir fonksiyonun ters fonksiyonunun olması için gerek ve yeter şart fonksiyonun bire bir ve örten
1 vote
cevaplandı 9, Aralık, 2018
Bir kök $-\dfrac{1}{2}$ olduğundan ve katsayılar da onluk sayı tabanının rakamlarından oluştuğund
0 votes
cevaplandı 29, Kasım, 2018
Problemin ikinci kısmına cevap verecek biçimde ilerleme kaydettik. burada $32n+ 28$
1 vote
cevaplandı 29, Kasım, 2018
Bir $x$ tamsayısı için $x^2 \equiv 0, 1, 4, 9, 16, 25, 17 \pmod{32} $ kalanları elde edilebiliyor
0 votes
cevaplandı 25, Kasım, 2018
Yanıt: $\boxed{D}$ Düzensiz diziliş oluşturan permütasyon fonksiyonlarının sayısını $D_n$ i
0 votes
cevaplandı 23, Kasım, 2018
Çemberin yarıçapını bozmadan, kirişler çokgeninin kenarlarının sırasını değiştirmek mümkündür. Hatta
0 votes
cevaplandı 23, Kasım, 2018
Üçgenlerde açı açı (A.A) benzerliği diye bilinen ifade bir teorem değil, postülattır. Yani doğrul
0 votes
cevaplandı 22, Kasım, 2018
Üçgende u Gösterimi Nereden Geliyor? $u$ gösterimi yerine İngilizce kitaplarda $s$ gösterimi
...