Answers posted by lokman gökçe

21
answers
1
best answer
0 votes
cevaplandı 3 gün önce
Üçüz asallarımız $p , p+2, p+4$ olsun. $p=3$ ise $3,5,7$ çözümünü elde ediyoruz. $p>3$ olsun. B
0 votes
cevaplandı 3 gün önce
$y=|\sin(x)|$ ve $y=|x|$ çift fonksiyon olduklarından $x \geq 0 $ için $|\sin (x)| \leq x$ olduğu
0 votes
cevaplandı 4 gün önce
$F_n=\dfrac{[(\sqrt5+1)/2]^n-[(\sqrt5-1)/2]^n}{\sqrt5}$ ifadesi bir polinom biçiminde yazılabiliyor
0 votes
cevaplandı 5 gün önce
Farklı bir ispat kombinatorik yöntemle verilebilir. Anlaşılırlığı artırmak için $n$ poziti
0 votes
cevaplandı 5 gün önce
İlk önce herhangi bir $x$ tam sayısı için karesinin $3$ ile bölümünden elde edilebilen kalanları hes
2 votes
cevaplandı 6 gün önce
Çözüm 1: Cardano formüllerinden ilham alarak $x^3-4x+1=0$ denkleminin $x=\sqrt[3]{h+\sqrt{k}} + \
0 votes
cevaplandı 6 gün önce
Aradığımız pozitif tamsayı $n$ olsun. $n$ sayısının içinde yalnız bir tane $2$ çarpanı olamaz, bunu
1 vote
cevaplandı 6 gün önce
$8^{50}=2^{150}$ dir. $2^{150} = 4\cdot 2^{148}$ yazabiliriz. $2^{148}$ sayısının $2^{148}-6 $ ile
0 votes
cevaplandı 6 gün önce
$z, w \in \mathbb C $ olmak üzere $ z^w = e^{w\log(z)}$ biçiminde tanımlanır. Ayrıca $\log(z) =
0 votes
cevaplandı 8, Kasım, 8
İlk olarak $x=a$ iken her $n$ pozitif tam sayısı için eşitsizliğin sağlandığını gösterelim. $a&lt
0 votes
cevaplandı 6, Kasım, 6
İlk olarak $x=b$ iken eşitsizliğin her $n$ pozitif tamsayısı için doğru olduğunu gösterelim. Ve
0 votes
cevaplandı 5, Kasım, 5
$\mathbb N $ ile pozitif tamsayılar kümesinin belirtildiği anlaşılıyor. Burada anlaştıktan sonra far
0 votes
1 vote
cevaplandı 2, Kasım, 2
Koninin yan yüzey açınımını şekildeki gibi yapalım.   Koninin taban çevresi
0 votes
cevaplandı 2, Kasım, 2
$\mathbb C = \{(x,y)|  x,y \in \mathbb R \}$ kümesinin üzerinde toplama ve çarpma işlemlerini aşağ
0 votes
cevaplandı 1, Kasım, 1
Bir işlemi belirsiz yapan değer diye bir şey yoktur. Bir işlemi tanımsız yapan değerler olabilir s
0 votes
cevaplandı 1, Kasım, 1
Sorunuz ölçüm teorisiyle de ilgili ve evrensel kümenizi analitik düzlemde bir karesel bölge ile if
0 votes
cevaplandı 1, Kasım, 1
$A \times B $ ile $B \times A$ kartezyen çarpımlarının eşit olduğunu ispatlayamayız. Çünkü eşit ol
0 votes
cevaplandı 1, Kasım, 1
Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu bir eşitsizlik değildir. Muhtemelen bir baskı hatası var. Soruyu
0 votes
cevaplandı 1, Kasım, 1
Farklı bir yol olarak Cauchy- Schwarz eşitsizliği  kullanılabilir $ a_1,a_2,\dots , a_n $ ve
...