Answers posted by Mehmet Toktaş

2990
answers
455
best answers
1 vote
cevaplandı 15, Ocak, 15
İkinci eşitlik için önce bazı eşitlikleri ispatlayalım. Kosinüs teoremi: $a^2=b^2+c^2-2bcCosA$
1 vote
cevaplandı 11, Ocak, 11
Bir üçgende içaçı ölçüleri toplamı 180 derece olduğundan, A+B+C=180 den A+B=180-C ve (A+B)/2=90-C/
0 votes
cevaplandı 12, Aralık, 2019
$(1.3)^2.(2.3)^2.(3.3)^2.(4.3)^2...(24.3)^2=3^a.b$  sol tarafta $24$ adet $3^2$ çarpanı vardır.
0 votes
cevaplandı 11, Aralık, 2019
Fizikten çözdüğü soru sayısı :$x$ adet. Kimyadan çözdüğü soru sayısı :$y$ adet. Matematikten
0 votes
cevaplandı 11, Aralık, 2019
Telin tamamı ile eşkenar üçgen yapılırsa (ki bu çevreleri eşit olan üçgenler içinde en büyük alanı
0 votes
cevaplandı 8, Aralık, 2019
$48!+49!-1= 48!+49.48!-1=48!(1+49)-1=48!.50-1$ olur. Son ifade $a$ bir pozitif tam sayı olmak üze
1 vote
cevaplandı 4, Aralık, 2019
$na-1<[|na|]\leq na$  olduğunu biliyoruz.  Her tarafı $n\in \mathbb{N^+}$ ile bölersek yön değ
0 votes
cevaplandı 3, Aralık, 2019
$ x\neq 0$  için  $\frac ax-x=0\Rightarrow a=x^2$ dır. O zaman $f(0)=\frac ab+a=3\frac ab$ olup $\fr
0 votes
cevaplandı 3, Kasım, 2019
Bize $P(x)$'in  $x-2k$' ya bölümünden  elde edilen kalan verildiği için önce $P(x)$' i elde edelim
0 votes
cevaplandı 19, Ekim, 2019
$B$ torbasından çekilen topun $A$ torbasından çekilen ile aynı renkte olduğu durumlar; $A$ dan
0 votes
cevaplandı 11, Ekim, 2019
 Çözümleme ile sonuca ulaşabilirsiniz.  $10A+B-(10B+A)=9(A-B)=C^3 $ olmalı. Yani $3^2.(A-B)=C^3$ ola
0 votes
cevaplandı 25, Eylül, 2019
istenen olasılık$ =\frac{\frac{1}{2}.\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}.\frac{3}{7}+\frac{1}{2}.\frac{1}{6}}
0 votes
cevaplandı 25, Eylül, 2019
İlk durumun elde edilmesi ile kastedilen  işlemlerden sonra $A$ torbasında yine $3$ mavi ve $3$ kı
0 votes
cevaplandı 25, Eylül, 2019
Rastgele noktaların $A(x,0)$ ve $B(0,y)$ oldukları varsayılmıştır. Düzlemde $A(x,0)$ noktası il
0 votes
cevaplandı 10, Eylül, 2019
$E$ noktasından $[AC]$ 'ye inilen dikmenin ayağı $H$ ise  $EHD$ ikizkenar dik üçgen olup, $|HC|=5$
0 votes
cevaplandı 10, Eylül, 2019
$C$ açısının iç açıortayı $[AD]$'yi  $E$ noktasında kessin.  Eğer $|DE|=6k$ ise $|EA|=13k$ birim o
0 votes
cevaplandı 8, Eylül, 2019
$PAB$ bir kenar uzunluğu $a$ birim olan bir eşkenar üçgen olsun. $X$ 'de üçgenin dışında bir nokta
0 votes
cevaplandı 8, Eylül, 2019
E  noktasından [BC]'ye inilen dikmenin ayağı F ise  $[EF]//[AB]$ olur. (Dikkat F noktasının [BC] '
0 votes
cevaplandı 4, Eylül, 2019
Diziden rastgele seçilen ardışık beş terim : $a_n,a_{n+1},a_{n+2},a_{n+3},a_{n+4}$ olsun. Dizinin
0 votes
cevaplandı 27, Ağustos, 2019
$x=a+b-y$ dönüşümü yapılırsa $x=a$ için $y=b$ ve $x=b$ için $y=a$ olup  $dx=-dy$ dir. Verilen i
...