Answers posted by Anıl

783
answers
251
best answers
0 votes
cevaplandı 2 gün önce
Cevap 1: Cismin gezegenden ayrılması için gerek ve yeter hız:Cisme bir ilk hız verilecek ve daha
0 votes
cevaplandı 3 gün önce
Cevap 3(Çekim alanlarında potansiyel enerji ve enerjinin korunumu):Newton'un evrensel çekim yasal
0 votes
cevaplandı 3 gün önce
Aşşağıdaki hesap, genel yörüngeler için verilen diferansiyel denklemleri içeriyor, bazı bilgileri ku
0 votes
cevaplandı 3 gün önce
Cevap 2:Potansiyel enerjiyi gözönüne alalım.Korunumlu kuvvetlerin özellikleri, potansiyel enerjinin
0 votes
cevaplandı 4 gün önce
Daha sade olarak ama enerji korunumunu kabul ederek bir ispatını daha yapalım;bkz:http://matkafasi.c
1 vote
cevaplandı 4 gün önce
$y\dfrac x x=y$ olsun$x=0$ ve $\dfrac x x=U$ dersem;$yU=y$ ve $y=0$ alırsam;$0.U=0$ gelir, burada
1 vote
cevaplandı 4 gün önce
$f$ ve  $f^{-1}$ türevlenebilsin,$f^{-1}\circ f=x$  oldugundan hertarafın türevini zincir kuralına g
2 votes
cevaplandı 5 gün önce
$$\dbinom{n}{k-1}+\dbinom{n+1}{k}=\dfrac{n!}{(n-k)!k!}+\dfrac{n!}{(n-k+1)!(k-1)!}=$$$$=n!\left[\df...
1 vote
cevaplandı 6 gün önce
Genel olarak şu kuralı arıyoruz; $U(x_1(t),x_2(t),....,x_i(t))$ diye bir türevlenebilen fon
0 votes
cevaplandı 11, Ocak, 11
Korunumlu kuvvetler için örnek: Tanımı kullanırsak direkt olarak;$W(A\to B)=\displaystyle\int_A^B(-M
0 votes
cevaplandı 11, Ocak, 11
Cevap 1:İş'in tanımnı yaparken dikkate aldığımız $\overrightarrow Fd\overrightarrow r$ büyüklüğünü
0 votes
cevaplandı 11, Ocak, 11
$$I=\displaystyle\int\sqrt{a^2+x^2}dx$$olduğundan $x=atanu$ seçelim dolayısıyla $dx=asec^2udu$ ol
0 votes
cevaplandı 10, Ocak, 10
Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 diye tanımlanır ve soruda 3 basamaklı 5 tane dogal sayıdan bahsedılıyor
0 votes
cevaplandı 7, Ocak, 7
$\dfrac12+\dfrac14+\dfrac18+....=1$  olduğu biliniyor, şöyle ki: Bundan dolayı;$\dfrac14+\dfrac18+..
0 votes
cevaplandı 7, Ocak, 7
$2.$ için bir ispat daha; $$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\fra
2 votes
cevaplandı 7, Ocak, 7
$\boxed{\boxed{\boxed{2.}}}$ "Kütlesi $m$" olan bir parçacığı başlangıç noktasından
0 votes
cevaplandı 7, Ocak, 7
$\boxed{\boxed{\boxed{1.}}}$ Denge uzaklığını $x=0$ seçersek, deney sonuçlarına göre $x=\triangle
0 votes
cevaplandı 6, Ocak, 6
Mekanik Enerji= Kinetik enerji $+$ Potansiyel enerji;$$ME=E_{k}(t)+E_p(t)$$ Eğer mekanik enerji
0 votes
cevaplandı 5, Ocak, 5
Bu soruyu "$25$" puan karşılığında ödüllü soru ilan ediyorum .
...