R'da varyans ve kovaryans nasıl hesaplanır?

0 beğenilme 0 beğenilmeme
284 kez görüntülendi
Bu hesaplar farklı metodlarla yapılabilir mi?
2, Kasım, 2017 Uygulamalı Bilgisayar Bilimi kategorisinde Salih Durhan (1,287 puan) tarafından  soruldu

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

$women$ veri seti üzerinde:


data("women")
var(women$height) #Height değişkeninin varyansı
cov(women$height, women$weight) #Height ve weight değişkenlerinin kovaryansı
cov(women$height, women$weight, method="spearman") #Spearman yöntemi ile kovaryans

Kovaryans için varsayılan metod Pearson'dır, dilenirse method="spearman" ya da method="kendall" kullanılabilir.

Eğer veride eksik değerler var ise, varyans hesabında eksik değerleri gözardı etmek için:

var(women$height, na.rm=TRUE)

Eksik değerler varsa kovaryans hesabında "tam veriler" yahut "ikili olarak tam veriler" aşağıdaki gibi kullanılabilir:

cov(women$height, women$weigh, use="complete.obs")
cov(women$height, women$weight, use="paırwise.complete.obs")

2, Kasım, 2017 Salih Durhan (1,287 puan) tarafından  cevaplandı
...