R'da regresyon doğrusu ve hata nasıl görüntülenir?

0 beğenilme 0 beğenilmeme
46 kez görüntülendi

Bir veri setinin grafiği üzerinde hem lineer regresyon doğrusu hem de gerçek verinin lineer regresyon doğrusuna uzaklığı (hata) nasıl görüntülenir?

1, Kasım, 2017 Uygulamalı Bilgisayar Bilimi kategorisinde Salih Durhan (1,287 puan) tarafından  soruldu

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

$women$ veri seti ve $ggplot2$ kütüphanesi ile:


library(ggplot2)
data("women")

m<-lm(women$weight ~ women$height) #Lineer regresyon modeli
yhat<-m$fitted.values #Lineer regresyon modelinin tahmin ettiği değerleri "yhat" adı ile kaydet
diff<-women$weight-yhat #Gerçek "weight" değerleri ile tahmini değerlerin farkını "diff" adı ile kaydet
qplot(x=women$height, y=women$weight)+geom_line(y=yhat,col="blue")+
geom_segment(aes(x=women$height, xend=women$height, y=women$weight, yend=yhat, color="Hata"))+
labs(title="Lineer model, veri ve hata", color="Renk")

 image

2, Kasım, 2017 Salih Durhan (1,287 puan) tarafından  cevaplandı
...